Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

>Τα πετρέλαια στην Κρήτη, ο σχεδιασμός των Αμερικάνων και το...δολάριο!

Εντυπωσιακές αποκαλύψεις που έρχονται να επιβεβαιώσουν τα σενάρια...συνωμοσίας κατά της χώρας μας και την σχέση των αποθεμάτων που κρύβει το ελληνικό υπέδαφος, προκύπτουν από τα τηλεγραφήματα των Wikileaks . Σύμφωνα με ένα από αυτά που δημοσιεύουν σήμερα τα ΝΕΑ το ίδρυμα Stratfor(θεωρείται μια από τις βιτρίνες της ΣΙΑ) θεωρεί βέβαιο ότι υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα στην Ελλάδα και ειδικά νότια της Κρήτης και